• Hotline: 0869 25 6638
  • Techway.vn@gmail.com
  • Mon - Fri: 9:00 - 18:30

Category: Dịch vụ mã vạch

Dịch vụ in tem xi bạc

Tem xi bạc ( thiếc) là loại sản phẩm rất đặc biệt, chúng được in gián tiếp và phải dùng mực in (Ribbon) dạng cuộn

Read More »

Dịch vụ in tem theo yêu cầu

Mã vạch (barcode), dạng dữ liệu bằng hình ảnh rất thuận tiện cho việc nhận dạng tự động và thu thập dữ liệu (thường được

Read More »