Giải pháp y tế

Giải pháp quản lý mã vạch cho ngành y tế và các bệnh viện hiện nay được sử dụng rộng rãi nhất có thể. Sử dụng mã vạch trong y tế này cho phép bệnh viên giảm tải người làm một cách hiệu quả cực cao. Hàng ngày với số lượng bệnh nhân chuyển ra…

Giải pháp quản lý kho – tài sản

Hiện nay một mối quan tâm không nhỏ của các công ty phân phối cũng như các công ty thương mại là việc quản lý kho hàng. Với số lượng hàng tồn kho, số liệu thiếu chính xác, quản lý thủ công, cập nhật không kịp thời… Tất cả các yếu tố này đã đẩy…

Giải pháp quản lý chuỗi

Đối với mô hình chuỗi, phải đáp ứng được 3 yếu tố: thương hiệu độc đáo, quy mô lớn và phương pháp quản lý tốt. Những khó khăn cũng bắt nguồn từ những yếu tố này. Tập đoàn TDMobile (thuộc Toyota, Nhật) là thương hiệu kinh doanh theo chuỗi bán lẻ di động lớn nhất…

Giải pháp bán lẻ

Hiện nay thị trường kinh doanh của Việt Nam sau thời kỳ suy thoái kinh tế đang từng bước phát triển mạnh với nhiều tiềm năng. Bằng chứng là sự xuất hiện của khá nhiều thương hiệu quốc tế lớn như Big C, Metrol, Happro… ngoài kênh bán hàng trong siêu thị, cũng có những…