Cổng từ Eguard EG-2266

EG2266

Bộ cổng an ninh (Mono):                                                            

Gồm 01 anten , 01 bộ nguồn.                                           

Digital RF 8.2MHz system                                               

Khoảng cách tối ưu:                                                                  

– Tem mềm: 0.70+0.70 m.                                                       

– Tem cứng thường: 0.90 + 0.90 m                                        

– Tem cứng to: 1.10 + 1.10 m                     

Kích thước: 1520 x 360 x 42 mm       

TƯ VẤN HỖ TRỢ ONLINE

MR.THẾ : 0977 989 639

MR.KHU : 0977 989 639

DỰ ÁN : 0977 989 639

KỸ THUẬT : 0977 989 639