Cổng từ Mono Crystal Smart – Primary

CrystalSS

Bộ cổng an ninh – Thanh chính

( High Luxury Crystal Sensor )                                                         

Gồm 01 anten + 01 bộ nguồn

Digital RF 8.2MHz system

Khoảng cách tối ưu: 1.00 + 1.00m

Kích thước: 1520 x 300 x 20/200 mm 

 

TƯ VẤN HỖ TRỢ ONLINE

MR.THẾ : 0977 989 639

MR.KHU : 0977 989 639

DỰ ÁN : 0977 989 639

KỸ THUẬT : 0977 989 639