Cổng từ Mono Crystal Smart – Secondary

CrystalSM

Bộ cổng an ninh – Thanh phụ

( High Luxury Crystal Sensor )

Gồm 01 anten kết hợp với thanh chính. 

Digital RF 8.2MHz system

Khoảng cách tối ưu: …. 

Kích thước: 1520 x 300 x 20/200 mm     

 

TƯ VẤN HỖ TRỢ ONLINE

MR.THẾ : 0977 989 639

MR.KHU : 0977 989 639

DỰ ÁN : 0977 989 639

KỸ THUẬT : 0977 989 639