Phần mềm mã vạch CODESOFT 2014 Network RFID 5 users – SWK

CODESOFT Network

Phần mềm mã vạch CODESOFT dành cho những người có yêu cầu về thiết kế nhãn hiệu phức tạp cao cấp. Khả năng tiên tiến của nó là cung cấp sự linh hoạt chưa từng có và hỗ trợ – làm cho nó là sự lựa chọn tốt nhất cho phần mềm mã vạch in nhãn trong môi trường doanh nghiệp. Với phần mềm mã vạch CODESOFT, bạn có thể dễ dàng tích hợp in ấn nhãn và công nghệ RFID vào quá trình kinh doanh của bạn, tăng tính hiệu quả và kiểm soát. Cho dù mục tiêu của bạn là quản lý tài sản và các nguồn lực, các kênh phân phối và kiểm soát hàng tồn kho, tài liệu theo dõi và thẻ RFID, hoặc quản lý hồ sơ dữ liệu, CODESOFT cung cấp giải pháp cho các dự án mã vạch và dán nhãn RFID tiên tiến nhất của tổ chức. CODESOFT 2014 có sẵn và hỗ trợ 25 ngôn ngữ khác nhau và có khả năng in hầu như bất kỳ ngôn ngữ nào đó trên thế giới

 TÍNH NĂNG NỔI BẬT

  • Hiển thị một nhãn bên cạnh một dạng dữ liệu để dễ dàng xem trước các nhãn khi bạn thực hiện thay đổi dữ liệu để đảm bảo thay đổi của bạn là cố ý và trong các lĩnh vực chính xác.
  • Tạo ra các truy vấn cơ sở dữ liệu đơn giản hay phức tạp để nhanh chóng và dễ dàng xem dữ liệu và / hoặc xác định vị trí một bản ghi cụ thể trong một cơ sở dữ liệu.
  • Đơn giản hóa quá trình thiết kế nhãn từ việc thêm hình ảnh để xây dựng các kết nối cơ sở dữ liệu để giảm thời gian dành cho việc thiết kế và tăng năng suất.
  • Tạo và xem tùy chỉnh giao diện người dùng front-end để nhập dữ liệu và in nhãn để bảo vệ thiết kế và chuẩn hóa nhập dữ liệu.
  • Cho phép bạn xem và so sánh các chi tiết của nhãn hiệu của bạn như các đối tượng và tài sản của họ, các nguồn dữ liệu và tài sản của họ, định dạng nhãn / trang, và thuộc tính tài liệu để dễ dàng sao chép thiết kế nhãn.

CODESOFT Enterprise hỗ trợ máy in không giới hạn và với khả năng kết nối đa người dùng. Khi kinh doanh của bạn phát triển, CODESOFT Enterprise là giải pháp mở rộng để tiếp tục đáp ứng yêu cầu kinh doanh nâng cao của bạn.

So sánh tính năng

CODESOFT PRO ENTERPRISE
GENERAL
Print-only version   x
UNICODE x x
Network version   x
Virtual machine product available (tested and supported on virtual machines) x x
Printer code converter x x
Multi-level undo (40) (40)
Auto Save document x x
Password (one level) x x
Hidden (unprintable) objects x x
Graphic formats import x x
Color support x x
Color graphic reduction x x
Graphic bar codes (All) (All)
Native printer bar codes x x
Circular bar codes   x
TextArt x x
Rich Text Fields (RTF)   x
Listfield   x
Object positioning x x
Command line options   x
Label preview x x
Multi-Level password protection   x
Full justify x x
Preview graphics/labels x x
Multilingual support x x
Export label as a graphic   x
Import from FTP   x
Word hyphenation option   x
TCP/IP Printing x x
OLE objects x x
Fit to frame option   x
RF Tag management   x
Supports over three printers (3) Unlimited
Lock/Unlock objects   x
DATASOURCE MANAGEMENT
Flexible date stamping x x
Flexible time stamping x x
Propose values/PickList x x
Variable graphic images x x
Shared variables x x
Value from a file x x
Output mask x x
Counting bases (DecAlph) (All)
Linked counters   x
Add an offset to a date x x
Accumulate value x x
DATABASE MANAGEMENT
Create/edit query x x
Save query   x
Grid view/print x x
ASCII database/ODBC/OLE DB x x
Multiple tables   x
Filters on tables x x
Database Manager – Standard Options x x
Database Manager – Batch Printing Options x x
SQL mode   x
TOOLS
Job Modifier x x
UCC/EAN 128 wizard, MaxiCode wizard x x
Font downloader x x
COMet x x
User Manager   x
Use Form Viewer to view custom user interface screens created with Form Designer   x
Printing Logfile   x
PROGRAMMABILITY
ActiveX Basic x x
ActiveX version 2/Active X version 1   x
UFO read x x
FORM MANAGEMENT
Customizable x x
Set input format x x
Minimum input length x x
Automatic prompt x x
ADD-ONS
Command File Interpreter (CFI) add-on (note: single-user editions only) x x
POF configuration manager (Additional Charge)   x

TƯ VẤN HỖ TRỢ ONLINE

MR.THẾ : 0977 989 639

MR.KHU : 0977 989 639

DỰ ÁN : 0977 989 639

KỸ THUẬT : 0977 989 639