Phần mềm quản lý shop thời trang Ft-POS Fashion

Ft POS Fashion

Phần mềm quản lý shop thời trang Ft-POS Fashion

Mô hình chuỗi cửa hàng là một mô hình rất phổ biến hiện nay. Mô hình chuỗi cửa hàng thời trang cũng thế.

Đặc điểm của mô hình này là quản lý tập trung tại một địa điểm, dữ liệu là duy nhất trên máy chủ. Mô hình này yêu cầu phải đáp ứng các yêu cầu khó khăn nhất về bán hàng độc lập tại từng địa điểm, giá cả thống nhất toàn hệ thống và các kết quả kinh doanh cần chính xác tuyệt đối. Quản lý các kho phải chính xác và hợp lý…. Kiểm tra dữ liệu bán hàng dù bạn ở bất cứ đâu hay đang đi du lịch tại nước ngoài….

Thấu hiểu các nhu cầu đó của khách hàng Techway xin giới thiệu mô  hình chuỗi quản lý bán hàng thời trang Ft-POS Fashion

Bao gồm:

Hai nhóm chính cấu thành nên Hệ thống (systems) quản lý bán hàng theo đơn lẻ hoặc theo chuỗi trong cùng mạng LAN, Mạng nội bộ, mạng Internet, Sever..

-Nhóm Quản lý (Ft-POS Fashion) là một hệ thống chủ 

 

Giúp nhà quản lý có thể quản lý được toàn bộ hệ thống bán hàng, sản xuất, nhập kho, xuất kho, quy trình sản xuất, quản trị an ninh, kế toán… theo qui trình quản lý khép kín, quản lý chặt chẽ tình trạng thất thoát, gian lận trong quản lý của các cơ sở…

-Nhóm bán hàng Ft-POS Fashion) là nhóm chỉ được phép bán hàng trên hệ thống đã được phân quyền cho sẵn. Tất cả thay đổi, lớn hay nhỏ đều được ghi lại và báo cáo lại Hệ thống chủ và kèm lý do.

 

TƯ VẤN HỖ TRỢ ONLINE

MR.THẾ : 0977 989 639

MR.KHU : 0977 989 639

DỰ ÁN : 0977 989 639

KỸ THUẬT : 0977 989 639