Các phương thức quản lý kho hiệu quả

Quản lý hàng tồn kho là một khái niệm mà các doanh nghiệp của tất cả các loại vật lộn với trên một cơ sở hàng ngày. Nó là vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ khi sử dụng máy kiểm kho , tuy nhiên, đặc biệt là khi dòng dưới cùng của họ là có liên quan. Như hạn cho thấy, quản lý hàng tồn kho được sử dụng để mô tả một “mức độ kinh doanh hiệu quả khi quản lý hàng tồn kho vật lý của họ về các sản phẩm trên tay liên quan đến cung và cầu. Nếu một công ty mang một hàng tồn kho mà là quá lớn, họ đang chi tiêu tiền nhà và duy trì hàng tồn kho mà không được bán đủ nhanh. Nếu hàng tồn kho quá nạc, tuy nhiên, một công ty có nguy cơ không có trên tay những gì cần thiết để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Quản lý hàng tồn kho nạc cách đi trên dây rất nhạy cảm, nhưng nó là một quá trình có thể được thực hiện trong một vài khía cạnh quan trọng.

HIỆN ĐẠI HÓA
Một trong những cách hiệu quả nhất mà một doanh nghiệp có thể đạt được quản lý hàng tồn kho nạc là hiện đại hóa các máy kiểm kho cách lượng cổ phiếu được kiểm soát. Theo dõi các mục có một “cây bút và giấy” hệ thống có thể có hiệu quả trong quá khứ, nhưng nó chỉ đơn giản là sẽ không cắt nó trong môi trường hiện đại ngày nay. Thiết bị cầm tay, máy tính bảng, và các thiết bị điện tử cầm tay khác được trang bị máy quét mã vạch có thể cập nhật số lượng hàng tồn kho khi một mục được mua hoặc được bán với một vài cú kích chuột vào một nút. Là sản phẩm đi vào và ra khỏi một nhà kho, số lượng hàng tồn kho có thể được cập nhật ngay lập tức-đảm bảo tính chính xác luôn.

CHUỖI CUNG ỨNG VISIBILITY
Một kỹ thuật hiệu quả đạt được quản lý hàng tồn kho nạc liên quan đến tăng khả năng nhìn xa một doanh nghiệp cung cấp chuỗi cung ứng của họ khi có các máy kiểm kho . Tăng khả năng hiển thị có nghĩa là tăng tính minh bạch trên tất cả các nhà cung cấp làm việc với một tổ chức trên cơ sở hàng ngày, bất kể nơi chúng xảy ra và làm thế nào để được “không thể thiếu” họ cho công ty. Bằng cách tham gia tất cả các nhà cung cấp xem xét bình đẳng, một hình ảnh sản phẩm chính xác hơn được phát triển khi chúng di chuyển thông qua các chuỗi cung ứng.

GIẢM ON-TAY INVENTORY
Có lẽ một trong những kỹ thuật các doanh nghiệp quan trọng nhất của tất cả các loại sử dụng để đạt được phương pháp quản lý kiểm soát hàng tồn kho cùng cổng từ an ninh nạc liên quan đến việc giảm hàng tồn kho bất cứ khi nào có thể. Nếu hàng tồn kho trở nên quá lớn, một số tiền rất lớn của tiền được chi cho một cơ sở hàng ngày mà không thấy nhiều trong cách của các kết quả tích cực. Nó không chỉ tốn nhiều tiền hơn để chất chứa một hàng tồn kho lớn, nhưng nó cũng có một số lượng lớn hơn đáng kể thời gian và công sức để duy trì. Nếu một nhà kho chứa đầy một lượng cổ phần mà không phải là hoàn toàn cần thiết, một môi trường khó khăn được tạo ra cho người lao động khi họ cố gắng để sàng lọc thông qua các mục không cần thiết để tìm những cái họ cần.

Giảm hàng tồn kho của bạn bằng cách loại bỏ chứng khoán không cần thiết hoặc quá nhiều sẽ giúp tăng mức độ tổng thể của một công ty linh hoạt. Nó cũng sẽ làm giảm đáng kể số lượng không gian cần thiết để lưu trữ các hạng mục, sẽ làm giảm chi phí kinh doanh tại cùng một thời điểm.

Quản lý hàng tồn kho ứng dụng máy kiểm kho có một loạt các lợi ích mà không thể bỏ qua. Không chỉ các công ty sẽ tiết kiệm được tiền gần như ngay lập tức bằng cách áp dụng thực hành này, nhưng sản phẩm này sẽ được đặt vào tay khách hàng nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Tin liên quan: Quyết định giữa một tài sản cố định và một hệ thống hàng tồn kho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *