Tại sao khi in không ra biên lại hóa đơn?

Trả lời:

1) Kiểm tra nắp máy in hóa đơn được đóng hoàn toàn với âm thanh tít khi đóng cửa.

2) Kiểm tra giấy được cài đặt đúng chưa. (Giấy nên đi ra từ dưới lên trên.)

3) Kiểm tra giấy đã có chưa.

4) Chú ý máy in kim và máy in nhiệt sử dụng loại giấy khác nhau. Giấy nhiệt sẽ chuyển sang màu đen khi tác dụng nhiệt của một điểm của ma trận đầu in, nếu không nó là giấy máy in hóa đơn kim. Vui lòng kiểm tra giấy chính xác trước khi sử dụng.

5) Kiểm tra kết nối cáp giữa hệ thống POS và máy in hóa đơn.

6) Kiểm tra các ốc vít các cáp giao diện cũng được thắt chặt.

7) Cài trình điều khiển (driver) trên web của chúng tôi hoặc trên trang chủ.

8) Kiểm tra máy in thiết lập thông qua các chương trình hệ thống POS.

Xem thêm: Tìm hiểu công nghệ RFID trong cổng từ an ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *