Thư viện download

Dưới đây là các Driver và hướng dẫn phần mềm phổ biến của Techway Việt Nam về các dòng thiết bị phân phối. Bất cứ thiết bị nào của chúng tôi phân phối mà quý vị cần hướng dẫn hay Driver hãy liên hệ Hotline 0869 256 638 Mr Tiên để được hỗ trợ chi tiết.

Driver TSC 244plus http://www.mediafire.com/download/6em5yxvlfj558k6/Driver_TSC_TTP_244.rar
Driver Godex EZ1100Plus
Cho hệ điều hành:
Windows Vista, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1
http://www.mediafire.com/download/ltu76b1bpp62a73/Drivers_1100.rar
Phần mềm mã vạch cho máy Godex http://www.mediafire.com/download/pkduif7dnn9ug7v/QLabel-IV.rar
Driver Zebra ZM400
Cho hệ điều hành:
Windows Vista, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 8.1
http://www.zebra.com/content/dam/zebra/drivers/en/recommended/zd51075146-certified.exe
Driver Zebra ZM400
Cho hệ điều hành:
Windows XP
http://www.zebra.com/content/dam/zebra/drivers/en/recommended/zd270316-certified.exe

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *