Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm
 Hà Nội: 0869 25 6638

 HCM: 0938 883 527

Tư vấn giải pháp
 Call: 0869 25 6638

Hỗ trợ kỹ thuật
 Call: 0975 095 104

Bảo hành sản phẩm
 Call: 093 633 6161

 

Nhãn RFID

"Nhãn thông minh RFID" nâng cấp hơn chức năng thẻ đơn giản bằng cách kết hợp thông tin và công nghệ mã vạch có thể đọc được với RFID. Một nhãn thông minh bao gồm một nhãn dính được nhúng với một thẻ RFID siêu mỏng "khảm" (đó là một thẻ IC-cộng với ăng-ten gắn trên một chất nền). Nhãn thông minh kết hợp các phạm vi đọc và khả năng xử lý tự động của RFID với sự tiện lợi và linh hoạt của nhãn in theo yêu cầu. Nhãn thông minh cũng có thể được in sẵn và mã hóa trước khi sử dụng. Trong các ứng dụng theo yêu cầu, các thẻ có thể được mã hóa với dữ liệu cố định hoặc thay đổi và thử nghiệm trước khi được in nhãn, nhãn có thể giữ lại tất cả các định dạng hiện có và bố trí được yêu cầu để hỗ trợ mã vạch, văn bản và đồ họa được sử dụng trong xây dựng các ứng dụng