Phụ kiện máy in hóa đơn

Phụ kiện máy in hóa đơn bao gồm các thiết bị phụ trợ để sử dụng máy in hóa đơn tốt hơn, ví dụ như giấy in hóa đơn, đầu in nhiệt cho máy in hóa đơn, nguồn, adapter...