Máy kiểm kho showroom

Là các thiết bị chuyên dùng để kiểm kho trong showroom, đặc điểm là các thiết bị này cần màn hình lớn để thể hiện thông tin các hàng hóa hay thông số kỹ thuật của hàng hóa hoặc số lượng hàng hóa trong showroom.

There are no products in this section