Máy kiểm kho cầm tay

Máy kiểm kho cầm tay là các thiết bị kiểm kho cầm tay dễ dàng. Các thiết bị này có thể có dạng cầm tay như điện thoại di động hay là kiểu súng bắn giúp dễ dàng sử dụng và thuận tiện. Các sản phẩm này phong phú và có khả năng quét mã vạch 1D, 2D tùy theo từng dòng model.